Firma Landmaschinen Wienhoff GmbH senachází v regionu Emslandav současné době zaměstnává asi 55 lidí. Jako rostoucí podnik s bohatou tradicí se jižvícenež 70 let zabýváme zemědělským strojírenstvím. Těžištěm práce společnosti je výrobní aobchodní činnost v oblasti cisteren na kejdu a jejich aplikační techniky, komunální techniky a speciálních vozidel.

 

Dlouhodobí zaměstnanci se starají o to, žeznačka "Made in Germany" stále ještě znamenáto, cosi pod nípo mnoha desetiletí představujeme: Kompetence, kvalita, spolehlivost ainovační síla. Získávání pracovníků z vlastního učňovského střediska garantujetyto principyi do budoucnosti. Důkazem tohoje, že máme oblastního vítěze v cechu zemědělských mechaniků!

 

Často můžeme prokazovat našivelkou inovační sílu. Naveletrhu Agritechnicajsme byli například voblasti aplikátorů s vlečnými hadicemiaza "inovativní techniku na kejdu" oceněni stříbrnou medailí DLG, několik projektů bylo realizováno ve spolupráci se spolkovou zemí Dolní Sasko.

Jsme ve stálém kontaktu s univerzitamia odbornými vysokými školami. Jsme nápomocni při řešení stávajících problémůa reagujemena měnící se požadavkyv zemědělství. To takévede kúzkéshodě názorůs naší klientelou.

 

Intenzivní péče o zákazníka je pro nás zákonem! Před prodejem často proběhne několik poradních sezení, abychom přesně pro našeho zákazníka dali dohromady tu správnou cisternu na kejdu. Po prodeji násvede náš závazek stát se kompetentním partneremk dlouhodobé péči o našehozákazníka .Díky této konstruktivní spolupráci se učíme a rostemes potřebaminašich zákazníků.

 

Konzultace s našimi zákazníky, využití nejnovějších pracovních postupůa používání podle našeho názoru nejlepších materiálů a komponent vede k našemu vysokému standardu kvality.