Další

Další vozidla

Vedle techniky na kejdu anakládání s odpady jsme vždy aktivní při řešení různých problémů. Vznikají přitom častovýrobky, které se používajíi za hranicemi Evropy.